Úvod do LPG - popis technológie

Naša firma AB AUTOSERVIS je certifikovaným pracoviskom pre montáž LPG systémov do osobných motorových vozidiel. 

Týmto spôsobom môžete ušetriť na prevádzke svojho vozidla bez výraznych obmedzení.

Prestavbu je možné realizovať aj formou splátok cez partnerskú spoločnosť QUATRO (Kalkulačka)

Návratnosť investície do prestavby už od 15 000 km.

 

Naša spoločnosť je zameraná na motáž plynových zariadení výrobnej značky "BRC Gas Equipment", ktorých výrobca je MECRA so sídlom v Taliansku.

LPG ako palivo

LPG je skvapalnený ropný plyn. V našich podmienkach je to zmes propánu s butánom. Propán je bezfarebný horľavý plyn získaný krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel. LPG sa v prevažnej miere využíva pri prestavbe benzínových motorov. Moderné benzínové motory nemajú so spaľovaním LPG nijaké problémy, pretože horenie je veľmi homogénne. V ojedinelých prípadoch môžu byť aj naftové motory upravené na spaľovanie tohto plynu. Prestavbou vozidla na plynový pohon sa v nijakom prípade nevzdávate možnosti používať aj pôvodné palivo.

Bezpečnosť

Nádrž na LPG je vo vozidle chránená v prípade havárie podstatne lepšie ako nádrž na benzín. Je stavaná na 100-násobne vyšší tlak. Bezpečnostné ventily sa starajú buď o udržanie plynu v nádrži v prípade poškodenia plynového zariadenia, alebo naopak, o uvoľnenie plynu v prípade zvýšenia tlaku, napr. požiarom.

Druhy prestavieb

Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v ""schvalenom"" zozname, stačí si s nami dohodnúť dátum prestavby. Po prestavbe je treba požiadať skúšobňu ZV test o vypracovanie ZTO (základný technický opis). Robí sa to administratívne tak že e-mailom alebo poštou im zašlete kópiu TP a Protokolu o montáži LPG. Potom si môžete dať schváliť prestavbu na príslušnom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ObÚ) a zapísať do OEV na DI.

HROMADNÁ PRESTAVBA

Po telefonickej dohode poprípade e-mailom overíme či Vaše auto sa nachádza v zozname hromadne schválených typov. Potom stačí si dohodnúť termín prestavby a auto prestavať na LPG. Po montáži vypíšeme protokol o montáži LPG. Pri hromadnej prestavbe je potrebné absolvovať technickú kontrolu (TK) a emisnú kontrolu (EK). Potom si už len prestavbu dáte zapísať do OEV (Osvedčenie o evidencii vozidla) na príslušnom ObÚ PCDaPK (Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie) a následne na DI (Dopravný inšpektorát).

Poplatky: Poplatok za zápis do OEV – kolok 6 € na ObÚ + kolok 9 € na DI
POPLATKY SPOLU 15 €

JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA PODĽA RETROFITU

Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v ""schvalenom"" zozname, stačí si s nami dohodnúť dátum prestavby. Po prestavbe je treba požiadať skúšobňu ZV test o vypracovanie ZTO (základný technický opis). Robí sa to administratívne tak že e-mailom alebo poštou im zašlete kópiu TP a Protokolu o montáži LPG. Potom si môžete dať schváliť prestavbu na príslušnom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ObÚ) a zapísať do OEV na DI.

Poplatky: Poplatok za schválenie prestavby (na ObÚ) – kolok 50 €
Poplatok za zápis do OEV – kolok 6 € na ObÚ + kolok 9 € na DI POPLATKY
SPOLU 105 €

JEDNOTLIVÁ PRESTAVBA

Sem patria všetky autá, ktoré ste nenašli v predchádzajúcich zoznamoch. Postup v prípade, že sa Vaše auto nachádza v tomto zozname: Prvý krok je že navštívite našu firmu a my Vám pripravíme podklady ktoré doložíte k žiadosti na povolenie na prestavbu Vašeho auta. Túto žiadosť podáte na príslušnom okresnom úrade dopravy. Po individuálnej prestavbe je každé auto kontrolované skúšobňou. Ešte predtým je potrebné absolvovať emisnú kontrolu (EK) a potom si už len dať prestavbu schváliť na príslušnom Obvodnom úrade a zapísať do OEV na DI.

Poplatky:
Poplatok za povolenie prestavby: 20 €
Poplatok IGAS 40 €
Emisná kontrola 20 €
Poplatok za skúšobňu v Žiline: 144 €
Poplatok za schválenie prestavby (na ObÚ) – kolok 50 €
Poplatok za zápis do OEV: kolok 6 € na DI
Poplatok za "Malý technický preukaz" 9 €
POPLATKY SPOLU 289 €

Ceny LPG prestavieb závisia od:

 • typu vozidla
 • počtu a obsahu valcov
 • výkonu motora
 • veľkosti použitej nádrže
 • systému použitého plynového zariadenia (SOLARIS, LOVATO, ELPIGAZ a iné)
 • pracnosti montáže

Výhody plynových zariadení

 • zníženie nákladov na pohonné hmoty takmer o polovicu
 • rýchla návratnosť investície (online kalkulátor úspory nákladov na palivo)
 • tichší chod motora
 • predĺženie výmeny olejových náplní
 • menej škodlivých emisií CO2, ochrana životného prostredia
 • predĺženie dojazdu vozidla

Podrobnejšie informácie

ohľadom LPG (montáž, cena, ...) Vám radi poskytneme cez:

Počet valcov Výkon motora Cena s DPH
3 - 4 valcový motor Do 100 kW 1150,00 €
Nad 100 kW 1250,00 €
5 - 6 valcový motor Do 140 kW 1550,00 €
Nad 140 kW 1650,00 
8 valcový motor Do 140 kW 1850,00 €
Nad 140 kW 1950,00 

Ceny sú len orientačné. Upresnenie ceny po konzultácií.

KALKULAČKA NÁVRATNOSTI